Wat is de JOL?

Historie van JOL (Jeugd Onder Leiding)

“Dankzij R. (van Zinderen) Bakker, een voortvarend wethouder van onderwijs en jeugdzaken werd in 1950 voor de eerste maal “Jongensstad” gehouden. Aan de rand van de stad, naast de ingang van het gemeentelijk sportpark, verrees “Jongensstad”. Ongeveer honderd jongens, in leeftijd variërend van acht tot en met veertien jaar, organiseerden het geheel voor het grootste gedeelte zelf. Er was weliswaar een leider – het eerste jaar in de persoon van W. Molenkamp – maar diens leiding beperkte zich tot het geven van enkele aanwijzingen bij de bouw van de huisjes en het verstrekken van bouwmateriaal en spijkers. Zodra een huisje klaar was, werden er poffertjes en pannenkoeken gebakken op een van huis meegebracht oud petroleumstel. Of er werd een huisje ingericht als leeszaal, waarin vooral veel exemplaren van Donald Duck en Kapitein Rob voorradig waren. Ook het kermisachtige ontbrak niet. Een klos, een spijker en een pijl of een vierkant of rond bord met strepen, die naar een of andere lekkernij of naar kleurige prullaria wezen, vormden het rad van avontuur. De vakantiespelen zijn uitgegroeid tot hele wijkfeesten, waarbij de jeugd zich onder getrainde leiding kan uitleven (Speurtocht door Alkmaar, 1977).“

Oprichting Stichting Vakantiebesteding Alkmaar

De stichting Vakantiebesteding Alkmaar, kortweg JOL, werd officieel opgericht   op 6 maart 1992 door Wil Bakkum (voorzitter, Ineke van den Idsert (penningmeester), Peter van der Stoop (algemeen bestuurslid) en Menno Thirij (secretaris)

50-jarig jubileum JOL

Op zaterdag 19 juni 1999 vierde de JOL haar “Jolbileum”. Een groot feest in het centrum van Alkmaar ter ere van het 50-jarig jubileum van de stichting vakantiebesteding Alkmaar, een mijlpaal!