Dé vakantiebesteding voor 6 t/m 12 jaar oud!

Privacy beleid

Stichting JOL Rekerhout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

U kunt ons bereiken op: 

Email: info@jolrekerhout.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting JOL Rekerhout verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Allergieën/medicatie
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Bankrekeningnummer
  • Foto’s (voor illustraties of sfeerimpressies)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting JOL Rekerhout verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jolrekerhout.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerking van persoonsgegevens

Stichting JOL Rekerhout verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling;
– Inschrijfformulier;
– Een foto op de website plaatsen;
– IP-adressen verzamelen;
– Dossiers op naam van een persoon;
– Dossiers wissen nadat de bewaartermijn is verlopen;
– Dossier met medische zaken (allergieën of medicatie) verwijderen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Stichting JOL Rekerhout bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wij hanteren de bewaartermijn van maximaal 2 maanden na de datum van de JOL.

Wij gebruiken medische gegevens alleen als informatie tijdens het evenement. Na de JOL worden deze gegevens vernietigd. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting JOL Rekerhout verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting JOL Rekerhout en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jolrekerhout.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting JOL Rekerhout wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

Stichting JOL Rekerhout neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@jolrekerhout.nl.

Stichting JOL Rekerhout heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-Updates worden regelmatig uitgevoerd, wanneer deze zijn vrijgegeven.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Veiligheid en privacy

Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

Wij beschikken over voldoende gediplomeerde EHBO-ers tijdens de activiteiten.

 

Op onze organisatie rusten verplichtingen op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zoals geheimhouding, het melden van eventuele datalekken en het verlenen van medewerking.

Inschrijfformulieren

JOL Rekerhout hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving.

 

Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om de ouders, verzorgers in te lichten of een arts te bezoeken.

 

Ook is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de kinderen beschikt over informatie over de gezondheid van het kind.

 

Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik.

Voor deze gelegenheden wordt gebruik gemaakt van een hardcopy inschrijfformulier.

 

De inschrijfformulieren zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam.

Het papieren inschrijfformulier wordt uiterlijk 1 maand na afloop van de JOL vernietigd.

 

JOL Rekerhout mag bijzondere persoonsgegevens zoals allergieën en relevant medicijngebruik niet zomaar registreren, maar wijst ouders/verzorgers bij deelname op het belang van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam.

 

Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

 

Indien gewenst kan de betreffende informatie eerder worden verwijderd van het papieren inschrijfformulier.

Beeldmateriaal

JOL Rekerhout maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van JOL Rekerhout en als herinnering.

 

Bij deelnameregistratie verleent u toestemming voor het maken van beeldmateriaal van het betreffende kind.

 

Indien bezwaar gemaakt wordt na publicatie, zullen foto’s en video’s direct digitaal verwijderd worden.

 

Derden, journalisten etc.  die verslag willen doen van ons project dienen zich vooraf te melden bij het bestuur.

Deze beslist of er toestemming voor wordt gegeven.

Waarbij specifiek wordt afgesproken dat gezichten van kinderen niet herkenbaar zijn.

 

Contact

All rights reserved. Copyright © 2024 Stichting JOL Rekerhout

Privacy beleid / Statement / Cookie beleid