Privacy statement

Stichting JOL Rekerhout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens:

U kunt ons bereiken op: 

Email: info@jolrekerhout.nl

 

Privacy statement

In het privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens, door Stichting JOL Rekerhout via het inschrijfsysteem. Het privacy statement is terug te vinden op www.jolrekerhout.nl/Privacy-statement

Registratie van deelname (voorinschrijving)

De registratie voor deelname verloopt via www.jolrekerhout.nl. De gegevens worden via een webformulier in een beveiligde database op de webserver bewaard. De gegevensbeheerder en webmasters hebben enkel inzicht in deze gegevens.

Registratie van deelname (inschrijfformulier)

Stichting JOL Rekerhout hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om de ouders in te lichten of een arts te bezoeken. Ook is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de kinderen beschikt over informatie over de gezondheid van het kind.

Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik. Voor deze gelegenheden wordt gebruikgemaakt van een hardcopy inschrijfformulier en een computer met de database die vanuit de inschrijving is gegenereerd.

De formulieren zijn alleen inzichtelijk voor de EHBO en gegevensbeheerders.

Relevante gezondheidsinformatie

Stichting JOL Rekerhout mag bijzondere persoonsgegevens zoals;    ‘allergieën’ en ‘relevant medicijngebruik’ niet zomaar registreren, maar wijst ouders/verzorgers bij deelname op het belang van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam.

Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.

Indien gewenst kan de betreffende informatie eerder worden verwijderd uit de database en het papieren inschrijfformulier eerder worden vernietigd. Terstond na de aanvraag, worden deze vernietigd.

Beeldmateriaal

Stichting JOL Rekerhout maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Stichting JOL Rekerhout en als herinnering.

Toestemming, die op het inschrijfformulier wordt gegeven, is altijd in te trekken.

Indien bezwaar gemaakt wordt na publicatie, zullen foto’s en video’s digitaal verwijderd worden.

Communicatie

Het privacybeleid van Stichting JOL Rekerhout is terug te vinden via www.jolrekerhout.nl/privacy-beleid en op te vragen via het secretariaat op info@jolrekerhout.nl.

Het privacybeleid van de SVA, de stichting waar Stichting JOL Rekerhout bij aangesloten is, is te vinden op www.jolalkmaar.nl en op te vragen bij secretariaat@jolalkmaar.nl

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek dient dit gemeld te worden bij info@jolrekerhout.nl.

Na melding van een datalek heeft Stichting JOL Rekerhout een informatieplicht die voorschrijft dat deelnemers (vrijwilligers, ouder/verzorgers van kinderen) worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RBTF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een deelnemer een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Stichting JOL Rekerhout binnen één maand op dit verzoek.

Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via info@jolrekerhout.nl.

Contact

All rights reserved. Copyright © 2024 Stichting JOL Rekerhout

Privacy beleid / Statement / Cookie beleid